Prevence sociálně patologických jevů

Metodik prevence: Mgr. Eva Zajíčková
Kontakt: 485 110 096, zajickova@spstliberec.cz
Konzultační hodiny: kdykoli po předchozí dohodě

Důležité odkazy na organizace zabývající se prevencí sociálně patologických jevů: ke stažení zde
Seznam webových stránek zabývající se problematikou SPJ: ke stažení zde

Metodické pokyny:

  • Metodický pokyn záškoláctví č.j.: 10 194/2002-14: ke stažení zde
  • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28: ke stažení zde
  • Metodický pokyn k řešení šikanování č.j. MŠMT- 22294/2013-1: ke stažení zde

 

Program proti šikaně:

  • Škola se zúčastnila ve školním roce 2018/2019 primárně preventivního programu EXIT TOUR. Více o projektu: ke stažení zde

Harmonizační dny

Metodička prevence, výchovná poradkyně a třídní učitel pořádají pro žáky 1. ročníků již od roku 2001 dvoudenní pobyt v rekreačním zařízení Domu dětí Větrník v Oldřichově v Háji s názvem Harmonizační dny. Cílem kurzu je seznámit se s novými spolužáky, navázat nová přátelství, poznat sám sebe, ale i třídního učitele, vytvořit a stmelit nově vznikající kolektiv, zažít mnoho legrace a mít společné zážitky. Součástí programu bude i prevence sociálně patologických jevů (drogy, šikana, partnerské vztahy atd.), zdravý životní styl.


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se