Termíny maturitní zkoušky

Maturitní rozvrh - jaro 2017

AKTUÁLNĚ - jmenný rozpis praktických maturit zde
celkový přehled konání písemných, praktických a ústních maturit najdete zde

Přihlášení k MZ - jaro 2017

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky pro rok 2017 je nutné podat do 1. prosince 2016.

Obecné pokyny a termíny:

  • pokyny a termíny k přihlášení se k jarnímu termínu maturity zde
  • pokyny a termíny k přihlášení se k podzimnímu termínu maturity zde
  • informace o vysvědčení a o protokolu o výsledcích MZ zde.

Přihlášky k maturitní zkoušce

  • Třídní učitel předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. K jarnímu termínu MZ 2017 se studenti přihlašují do 1. 12. 2016.
  • V případě nároku na přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musíte odevzdat platný posudek ŠPZ.
  • Do tohoto formuláře žáci  zakřížkují (opravný termín):
    • Pouze předmět nebo jeho část (např. písemná práce  – didaktický test) ve které byl žák  neúspěšný
  • Vyplněnou přihlášku žák opatří datem a svým podpisem a odevzdá třídnímu učiteli
  • Každý přihlášený žák si vyzvedne výpis z registru přihlášek od třídního učitele. Správnost všech údajů žák stvrdí svým podpisem. Pokud se nějaké údaje neshodují, je třeba nepodepsaný výpis vrátit třídnímu učiteli a požadovat změnu jejich zápisu do registru.

Tyto informace ve formátu PDF ke stažení a tisku naleznete zde.

 

 

 

 


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se