Maturitní předměty

Všichni studenti maturují ze dvou předmětů společné části a ze tří předmětů profilové části (dle svého oboru studia).

Společná část maturitní zkoušky

1) První povinný předmět: Český jazyk a litereatura

 • Literární kánon a kritéria výběru literárních děl ve školním roce 2020/2021 zde
 • Tabulka pro zápis seznamu četby k maturitě ve školním roce 2020/2021 - klikněte zde
 • Příloha k literárnímu kánonu zde
 • NOVÉ - Požadavky k didaktickému testu zde

2) Druhý povinně volitelný předmět (žák se přihlásí povinně na jeden): cizí jazyk nebo matematika

 • Anglický jazyk - Seznam maturitních okruhů 3. části ÚZ: klikněte zde
 • Německý jazyk - Seznam maturitních okruhů 3. části ÚZ: klikněte zde
 • Ruský jazyk
 • Matematika

Profilová část maturitní zkoušky

Studenti oboru 31-41-M/01Textilnictví maturují z těchto tří profilovách předmětů:

1) Textilní technologie - okruhy

2) Praktická zkouška z odborných předmětů - okruhy

3) Jeden povinně volitelný předmět z těchto:

 

Studenti oboru 31-43-M/01Oděvnictví maturují z těchto tří profilových předmětů:

1) Oděvní technologie - okruhy

2) Praktická zkouška z odborných předmětů - okruhy

3) Jeden předmět povinně volitelný z těchto:

 • Ekonomika - okruhy
 • Informační a komunikační technologie - okruhy
 • Dějiny umění a kultury odívání - okruhy

 

Zkoušky se konají formou:

1.Ústní zkoušky před maturitní komisí (CJL, CIJ, TET, TEC, EKO, IKT, DUO)

2.Praktické zkoušky: (praktická zkouška z odborných předmětů)


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se