Nacházíte seÚvod » Pro studenty » Maturita

Maturita

Obecné pokyny a termíny:

  • pokyny a termíny k přihlášení se k jarnímu termínu maturity zde
  • pokyny a termíny k přihlášení se k podzimnímu termínu maturity zde
  • informace o vysvědčení a o protokolu o výsledcích MZ zde.

Studenti, kteří se přihlásí k jarnímu/podzimnímu termínu maturitních zkoušek, budou maturovat z předmětů společné části MZ a z profilových předmětů.

Profilové předměty se u oborů Oděvnictví a Textilnictví liší. Podrobnosti najdete v záložce Maturitní předměty.

Přihlášky k maturitní zkoušce

  • Třídní učitel předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. K jarnímu termínu MZ se studenti přihlašují do 1. prosince. K podz. termínu se studenti přihlašují do 25. června.
  • V případě nároku na přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musíte odevzdat platný posudek ŠPZ.
  • Do tohoto formuláře žáci  zakřížkují (opravný termín):
    • Pouze předmět nebo jeho část (např. písemná práce  – didaktický test) ve které byl žák  neúspěšný
  • Vyplněnou přihlášku žák opatří datem a svým podpisem a odevzdá třídnímu učiteli
  • Každý přihlášený žák si vyzvedne výpis z registru přihlášek od třídního učitele. Správnost všech údajů žák stvrdí svým podpisem. Pokud se nějaké údaje neshodují, je třeba nepodepsaný výpis vrátit třídnímu učiteli a požadovat změnu jejich zápisu do registru.

Informace k volbě předmětu naleznete zde

Oficiální stránky nové maturity

Vyčerpávající informace o maturitní zkoušce naleznete na: www.novamaturita.cz

Dokumenty

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb. – ke stažení zde


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se