Nacházíte seÚvod » Pro studenty » Maturita

Maturita

Obecné pokyny a termíny:

  • pokyny a termíny k přihlášení se k jarnímu termínu maturity zde
  • pokyny a termíny k přihlášení se k podzimnímu termínu maturity zde
  • informace o vysvědčení a o protokolu o výsledcích MZ zde.

Studenti, kteří se přihlásí k jarnímu/podzimnímu termínu maturitních zkoušek, budou maturovat z předmětů společné části MZ (pouze didaktické testy) a z profilových předmětů (písemné práce, ústní zkoušení, praktická MZ).

Profilové předměty se u oborů Oděvnictví a Textilnictví liší. Podrobnosti najdete v záložce Maturitní předměty.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

 

Postup podání přihlášky k MZ jaro 2021

 

1) Student si v odkazu otevře přihlášku svého oboru vzdělávání

2) Dovyplní potřebné údaje - 1. strana - rok ukončení SŠ, třída, vlastní nacionále, zakřížkuje zkušební předmět povinné zkoušky ve společné části MZ (řádný termín či náhradní nebo opravná zkouška). Dle Vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze "vyhláška", je v rámci společné části MZ konán pouze didaktický test.

3) Dovyplní potřebné údaje - 2. strana - vypíše zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky (POZOR - nově dle "vyhlášky" je v profilové části CJL písemná práce, CJL ústní zkouška, CJ písemná práce, CJ ústní zkoušení) - viz záložka "matuirtní předměty".

4) Dovyplní potřebné údaje - 2. strana - doplňující informace/přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ dle Doporučení vystaveného školským poradenským zařízením.

5) Student přihlášku vytiskne, doplní datum a své jméno a podepíše.

6) Student doručí přihlášku do školy k rukám paní Jonášové do 1. 12. 2020 třemi možnými způsoby:

osobně na studijní oddělení
(paní Jonášová)
každý všední den 8:00 - 12:00
poštou na adresu školy Tyršova 1, Liberec V, 460 01 Liberec
naskenované zaslat na e-mail studijni@spstliberec.cz po přijetí vám bude zaslán potvrzovací e-mail; jestliže potvrzovací e-mail neobdržíte, prosím okamžitě kontaktujte školu 485 110 096  • K jarnímu termínu MZ se studenti přihlašují do 1. prosince. K podz. termínu se studenti přihlašují do 25. června.
  • V případě nároku na přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musíte odevzdat platný posudek ŠPZ.
  • Každý přihlášený žák si vyzvedne výpis z registru přihlášek od třídního učitele. Správnost všech údajů žák stvrdí svým podpisem. Pokud se nějaké údaje neshodují, je třeba nepodepsaný výpis vrátit třídnímu učiteli a požadovat změnu jejich zápisu do registru.

Informace k volbě předmětu naleznete zde

 

Oficiální stránky maturity 2021

Vyčerpávající informace o maturitní zkoušce 2021 naleznete na: maturita.cermat.cz

Dokumenty

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb. a , vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb.


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se