Nacházíte seÚvod » Pro studenty » Aktuality

Školská rada - vyhlášení voleb z řad zletilých žáků a rodičů

25. 3. 2022


Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Volebního řádu pro volby do školských rad základních, středních a vyšších odborných škol ze dne 15. 2. 2015

vyhlašuji volby z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Datum konání voleb: úterý 26. 4. 2022

Místo konání:             budova Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1

Čas konání:               11:30 - 12:00 (zletilí studenti školy)

16:00 - 18:00 (rodiče - v době konání třídních schůzek)

 


Návrh voleného kandidáta:

  • do školské rady může podat každý zletilý občan (zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka - dále jen navrhovatel)
  • navrhovatel může navrhovat více kandidátů,
  • navrhovatelem může být i kandidát,
  • návrh se podává v písemné podobě,
  • návrh musí obsahovat jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště navrhovatele a jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště navrhovaného kandidáta - NOMINACE,
  • k návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb - PROHLÁŠENÍ,
  • návrh se podává k rukám ředitelky školy prostřednictvím třídních učitelů nejdéle do 11. 4. 2022 do 12 hodin.

Způsob hlasování bude zveřejněn na přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy a u členů volební komise.

 

V Liberci 25. 3. 2022

 

Ing. Jana Kočí v. r.

ředitelka školy

Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se