Nacházíte seÚvod » Pro studenty » Aktuality

Povinná maturita z matematiky? Spíše NE!

2. 3. 2020

V současnosti by sice platného znění zákona měla být maturita z matematiky povinná pro gymnazisty již ve školním roce 2021/2022 a o rok později pro téměř všechny studenty maturitních oborů. MŠMT však dalo jasně najevo, že je pro zrušení tohoto zákona.

Návštěva pana hejtmana Martina Půty u nás na škole

25. 2. 2020

Prohlídku naší školy pan hejtman absolvoval v doprovodu ředitelky Jany Kočí. Nahlédl do dílen i učeben a na závěr  pohovořil s pedagogy o současnosti a budoucnosti této vzdělávací instituce, která je jedinou svého druhu v celé zemi.

Projektový den v závodě STAP a.s. Vilémov u Šluknova

22. 2. 2020

Dne 21. 2. 2020 se zúčastnili žáci oboru Textilnictví a vybraní žáci z oboru Oděvnictví v rámci projektu „Šablony SPŠT Liberec“ Projektový den mimo školu, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014253 projektového dne v závodě firmy STAP a.s. ve Vilémově u Šluknova.

V první části žáci byli seznámeni s výrobním programem firmy, poté následovala prezentace firmy, ukázka materiálů a vzorků, kreslení popruhu s nápisem v TPV, soutěž „poznej materiál“. V druhé části projektového dne se uskutečnila prohlídka provozu 1, 5 a 6. Velmi zajímavá výroba zaujala žáky všech ročníků. Své nové poznatky mohou použít nejen v odborných textilních předmětech, ale i v předmětech cizích jazyků, čemuž napomohla i přítomnost našich učitelek anglického jazyka.

Ještě jednou velmi děkujeme paní ředitelce Blance Bůbelové a paní Gabriele Trojanové za skvělou přípravu a provedení celé akce.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

4. 2. 2020

Pro velký zájem z loňského roku bylo jasné, že se u nás olympiáda v anglickém jazyce uskuteční i letos...

 

Návštěva u partnerské školy v Plauen (Německo)

27. 1. 2020

Sobota 25. ledna byla pro některé kolegy jak pracovní, tak zajímavá a poučná. Přijala jsem velmi milé pozvání do partnerské školy v Plauen. Škola, která odpovídá našemu středoškolskému vzdělávání, nám představila své obory, jejichž rozmanitost a pestrost nás překvapila. Nejvíce pro nás však byly zajímavé obory příbuzné našemu Oděvnictví a Textilnictví.

S panem ředitelem Klaus-Peter Palmem jsme si navzájem vyměnili zkušenosti i poznatky. Velmi zajímavé bylo také setkání s paní Magwas, poslankyní ve Spolkovém sněmu, se kterou jsme spolu s panem ředitelem Palme vedli zajímavou diskusi o systému německého školství a jeho plánované reformě.

Ing. Jana Kočí, ředitelka školy

Konečně na nákupy ….. pro zvířátka

24. 1. 2020

Jedeme nakupovat! Ale žádné módní oblečení nebo doplňky, ale granule a pamlsky pro pejsky a kočičky v městském útulku Archa v Liberci. V loňském prosinci jsme vybrali rekordních 8 220 Kč, slušná sumička, že? Nyní v lednu jsme pytle s granulemi a dobroty odevzdali na místě - je to vlastně vánoční dárek. Vždyť nakrmit hladové krky se musí každý den. Nakonec jsme pověsili za naši školu na vánoční strom přání, aby obyvatelé útulku našli brzy nový domov.

Mgr. Ivana Havlíková

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE ZNÁ SVÉ LETOŠNÍ VÍTĚZE

13. 12. 2019

Školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce proběhlo v tradičním předvánočním termínu a přilákalo účastníky ze všech ročníků.

Soutěže se na naší škole zúčastnilo 13 studentů. Rozhodující se pro celkový výsledek ukázal úspěch v první části.  Pět otázek z mluvnice prověřilo vědomosti soutěžících z nejrůznějších oblastí mateřštiny.

Ve slohové části bylo zadáno téma "Co všechno umí podzim".

Po součtu bodů v  obou soutěžních částech se vítězkou stala zkušená olympionička Alice Kudláčková z 04, která zvítězila v mluvnici i ve slohu. Druhé místo obsadil David Brabec (03T).Třetí místo vybojoval Filip Piesche (01T).

Našim medailistům přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Nejlepší slohové práce si můžete přečíst zde.

Módní přehlídka mezi generacemi

20. 11. 2019

Neobvyklá, nádherná a dechberoucí akce, která rozburácela potleskem Oblastní Galerii Lázně. Spojila generaci o módu se zajímajících seniorek s našimi studenty. K vidění byly nejen autorské studentské kolekce, ale také nové kolekce oděvních řetězců C&A a Decathlonu či historické modely z divadla F. X. Šaldy. Tématem večera byl Liberec jako město textilu, módy a sportu. Přehlídku otevřela dávná doba rodiny Liebiegů, díky kterým se textil v Liberci naplno rozvinul.

Spolupráce s textilními firmami

13. 11. 2019

Díky stále se více rozvíjející spolupráci s textilními firmami v uplynulých dnech proběhlo setkání ředitelky školy, paní učitelky Albrechtové a zástupců textilních firem se žáky základních škol 8. a 9. ročníků přímo v místě základních škol.

Textilní firmy STAP a.s. ve Vilémově u Šluknova a RTK tkalcovna s.r.o. v Rokytnici nad Jizerou souhlasily s návrhem ředitelky školy společně seznámit žáky základních škol v Mikulášovicích, Velkém Šenově, Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou a Vysokém nad Jizerou s nabídkou studia textilního oboru na naší škole a poté s nabídkou perspektivního zaměstnání v prosperující firmě.

Za firmu STAP a.s. se setkání zúčastnila paní Gabriela Trojanová, personalistka a asistentka výkonného ředitele a.s.

Za firmu RTK tkalcovna se setkání zúčastnil a textilní firmu žákům přiblížil Ing. Luděk Hák, jednatel a ředitel společnosti.

Nabídka studia v Liberci a poté se vrátit do rodiště s možností kvalitního zaměstnání žáky zaujala.

Skleněná noc v Novém Boru 8. listopadu

9. 11. 2019

Spolupráce mezi středními školami je pro nás samozřejmostí. Proto, když nás oslovila Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru, abychom obohatili jejich program na již 12. ročníku oslavy skla „Skleněná noc“, ani na chvíli jsme nezaváhali.

Naši studenti se prezentovali během dvou vstupů přímo před sklářskou pecí modely vytvořenými ve školních dílnách. Některé modely byly doplněny šperky, které vytvořili studenti sklářské školy.

Uctění památky významného maďarského básníka 20. století na SPŠ textilní v Liberci

6. 11. 2019

Dne 4. 11. se konala na SPŠ textilní v Liberci vzpomínková akce u příležitosti 75. výročí úmrtí významného maďarského básníka Miklóse Glattera Radnótiho, který na této škole v minulosti studoval.

Návštěva v firmy Saint-Gobain Adfors v Litomyšli

25. 10. 2019

Dne 24. 10. 2019 se vypravila skupina studentů doprovázená učiteli odborných předmětů do firmy Saint-Gobain Adfors v Litomyšli. Tato firma se specializuje na výrobu a zpracování skleněných vláken. Celou továrnou je ochotně provedl technolog tkalcovny Ing. Jan Vondruška, který je bývalým studentem naší školy. Ojedinělou technologii výroby skleněných vláken sledovali studenti s velkým zájmem a nové poznatky uplatní při dalším studiu.

Škola odpovědného spotřebitele 2019

19. 9. 2019

Ve středu 18. 9. 2019 se žáci naší školy ze třídy O3T zapojili do programu, který byl zaměřený na finanční gramotnost studentů středních škol. Akce se konala v odpoledních hodinách a byla naplněna zajímavými a užitečnými informacemi zárukách, uplatňování reklamací, prodeji cestovních zájezdů, či nákupu mimo kamenné prodejny. Žáci měli také možnost zkusit uplatnit práva spotřebitele na předem dané situaci a poté následně prodiskutovat s paní Křížovou, která celým program provázela a prezentovala.

Autor článku: Lenka Brabcová, žákyně O3T

Soutěž ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2019

18. 9. 2019

Naše škola se tak jako v předešlých ročnících stala spoluorganizátorem 6. ročníku soutěže pro základní a střední školy v textilní a oděvní tvorbě

ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2019.

Členky spolku, hlavního organizátora soutěže, paní Alenu Benešovou, paní Alenu Purmovou a paní Janu Kočí po desetiměsíčních přípravách čekalo milé překvapení  - pomoc všech učitelů naší školy při samotné organizaci toho jednoho veledůležitého dne, samotného konání soutěže.

Ten den s velkým D se konal v úterý 17. září 2019. I když program soutěže hlásil, že začátek soutěže je stanoven na 9. hodinu, pracovní den  pro všechny začal někomu o hodinku dříve, někomu o dvě hodinky dříve. Přípravy vrcholily, soutěžící přijížděli, desetičlenné porotě se vařilo kafíčko, ...

Pět minut po deváté vše vypuklo. Soutěž "otevřela" uvítací módní přehlídka naší školy a poté slavnostní přestřižení stuhy Terezou Huberovou, žákyní 2. ročníku naší školy a zároveň tváří 6. ročníku soutěže. Pár uvítacích zdravící a šlo se na to ... Základní školy se svojí tvorbou nastavily laťku velmi vysoko. Kolekce středních škol, které následovaly poté, měly velmi ztíženou pozici. Ale ustály. Kolekce všech škol byly velmi nápaditě zpracované a porota byla velmi spokojená.

Celý článek o soutěži

Harmonizační dny 1. ročníků, aneb jak jsme se seznámili

12. 9. 2019

Začátek každého nového školního roku je pro žáky prvních ročníků ve znamení seznamování. Žáci se seznámí mezi sebou navzájem a poznají i své třídní učitele. Letos se harmonizační dny konaly již ve dnech 9. - 10. 9. a tradičně v ubytovně DDM Větrník v Oldřichově v Hájích.

Imatrikulace

9. 9. 2019

První den na naší škole se odvíjel v duchu ryze slavnostním. V prostorách multimediálního sálu KULK naši pedagogové za účasti žáků vyšších ročníků připravili slavnostní uvítání žáků 1. ročníků. Žáci složili slavnostní imatrikulační slib a převzali malou pozornost.


28. únor – nejen poslední den měsíce …..

20. 3. 2019

ale také den setkání našich studentů ruského jazyka (jako 2. volitelného jazyka) se studenty přímo z Ruska, kteří se v prostorách naší školy vzdělávají jeden rok v českém jazyce.

Setkání, které probíhalo v učebně po dobu 2 hodin a kde nechybělo ani pohoštění, bylo více než neformální. Čas strávený společenskými aktivitami, vzájemným poznáváním a dvoujazyčnou komunikací, občas doplněnou „body language“, se všem líbil. Vždyť ne každý den mají žáci možnost se živě setkat s příslušníkem jiné kultury. Už se těšíme na příští rok!

Mgr. Ivana Havlíková

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek aneb literární maraton 2019

12. 2. 2019

Po loňském Alchymistovi brazilského bestselleristy Coelha jsme letos zvolili titul z české literatury. Volba padla na vítěznou knihu ankety Kniha mého srdce, kterou se stal Saturnin od Zdeňka Jirotky.

A tak jsme celý den strávili s Jirotkovými hrdiny: nevyzpytatelným sluhou Saturninem a jeho pánem, krásnou slečnou Barborou, komickou tetou Kateřinou, líným Miloušem a dalšími postavami tohoto svěžího díla.

Od prvního vydání r. 1942 už uběhlo hodně času, ale své fanoušky si kniha stále nachází. A pokud by někoho zajímalo, jak si hrdinové vedli v dalším životě,  může sáhnout po volném pokračování Saturnin se vrací od Miroslava Macka.

Studenty přišli ve čtení podpořit i kantoři a celá akce se nesla v příjemném duchu.

Organizátorky Eva Zajíčková a Zuzana Pechová děkují všem, kteří se zúčastnili.

 

Předvánoční Drážďany 2018

17. 12. 2018

Jako každý rok jsme se i tentokrát vydali za vánoční atmosférou do saských Drážďan, letos pro velký zájem hned dvakrát. Tradičně jsme začali výpravu v Novém městě, kde jsme se jako vždy vyfotili pod sochou Augusta II. Ve Starém městě jsme tentokrát navštívili i Rezidenční zámek. Zde jsme měli možnost zhlédnout zajímavou výstavu historických oděvů. Za prohlížení mnoha památek jako je kostel Frauenkirche, galerie Albertinum nebo Zwinger, jsme prošli hned několik trhů. Někteří využili možnosti ochutnat místní speciality, nebo se vydali shánět poslední vánoční dárky. Na konci naší cesty byli už všichni vánočně naladěni, ať už to bylo kouzlem adventních trhů, nebo možností vánočních nákupů, kterou každý s radostí využil.
Alice Kudláčková, žákyně O3

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE ZNÁ SVÉ LETOŠNÍ VÍTĚZE

13. 12. 2018

Školní kolo 45. ročníku Olympiády v českém jazyce proběhlo v tradičním předvánočním termínu a přilákalo účastníky ze všech ročníků. Soutěže se na naší škole zúčastnilo 10 studentů. Rozhodující se pro celkový výsledek ukázal úspěch v první části.  Šest otázek z mluvnice prověřilo vědomosti soutěžících z nejrůznějších oblastí mateřštiny.

BLUE DENIM DAY

4. 10. 2018

Děkuji všem, kteří se zúčastnili a podpořili fajn akci.


Praha byla opět naše

27. 9. 2018

Již tradičně žáci naší školy jezdí na odborně zaměřené exkurze do Prahy. Žákyně třídy O3 se tentokrát seznámily s historií památek areálu Pražského hradu, prohlédly si interiéry vybraných pamětihodností např. katedrály sv. Víta, Královského paláce, obdivovaly malebnost Nerudovy ulice, monumentální barokní chrám sv. Mikuláše, Karlův most a Staroměstské náměstí.

„ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2018“ : VYDAŘENÝ ROČNÍK

20. 9. 2018

Už popáté se sjeli mladí módní tvůrci z celé republiky a Slovenska do Liberce na soutěž „Oděv a textil, Liberec 2018 aneb Bez textilu by nebylo oděvu“. V prostorách Technické univerzity Liberec, které byly ke konání akce zapůjčeny Fakultou textilní, předvedli módní kolekce žáci základních a středních škol. Akce byla podpořena z Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec a z rozpočtu Libereckého kraje. V přízemí a předsálí univerzity probíhaly doprovodné akce – Festival uměleckoprůmyslových škol a textilní workshopy, které připravili žáci SPŠ textilní. Díky projektu EDTEX, jehož cílem je propojení moderního textilního vzdělávání a praxe, se jako čestní hosté akce zúčastnili zástupci Polska, Španělska a Portugalska.

Projekt NAKAP

20. 9. 2018

LOGO NAKAP

HARMONIZAČNÍ DNY 1. ROČNÍKŮ, aneb jak jsme se seznámili

19. 9. 2018

Za krásného letního počasí dorazili do Oldřichova v Hájích noví žáci naší školy, aby se vzájemně lépe poznali, a to i se svými třídními učitelkami, Ing. Lucií Holou a Bc. Petrou Sadílkovou. Tentokrát se harmonizační dny konaly již ve dnech 5. -7. 9.

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se