Nacházíte seÚvod » O škole » Aktuality

Sdělení ředitelky školy - uzavření školy

5. 10. 2020

Dle Nařízení Krajské hygienické stanice se sídlem v Liberci ze dne 5. 10 2020 je od středy 7. 10. 2020 do 18. 10. 2020 škola uzavřena. Výuka bude probíhat distančním způsobem přes google Učebnu dle upraveného rozvrhu hodin. Upravený rozvrh ZDE.

Účast na distanční výuce je povinná. Jestliže bude mít žák problémy s připojením, musí tuto skutečnost předem sdělit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli a naplánovat náhradní řešení. Bez omluvy bude neúčast na distanční výuce považována za neomluvenou hodinu.

Ve škole budou probíhat pouze odborné praxe.

Všichni žáci si domů odnesou vše potřebné. Během uzavření školy nebude kromě praktické výuky vstup do školy možný.

Prosím žáky o sledování svého školního e-mailu, webových stránek školy a školního facebooku.

 

Těším se na shledání ve škole 19. 10. 2020

Ing. Jana Kočí, ředitelka škol

Poděkování z rukou pana hejtmana za pomoc v době jarní pandemie

22. 9. 2020

Liberecký kraj poděkoval institucím a osobám, které během jarní koronakrize pomáhali ostatním. V libereckém Divadle F. X. Šaldy Liberec jim hejtman Martin Půta předal skleněnou plastiku znázorňující pomoc od Jiřího Pačinka.

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

18. 9. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje ZDE

Vítězem ve středoškolské odborné činnosti je náš student David Brabec

8. 9. 2020

David Brabec, student nyní 4. ročníku, se na sklonku loňského školního roku přes nepřízeň okolností účastnil krajského kola Středoškolské odborné činnosti v oblasti "Tvorba učebních pomůcek" se svoji prací "Stroj pro výrobu stáčených lan". A byl více než úspěšný. V krajském kole získal 1. místo, v celorepublikovém klání se umístil na krásném 4. místě.

Děkujeme Davidovi za skvělou reprezentaci naší školy.

Celá práce

Roušky pro partnerskou školu v Plauen

11. 5. 2020

Studenti a učitelé Střední průmyslové školy textilní v Liberci se rozhodli v této nelehké situaci pomoci svým kolegům a žákům z partnerské školy  BSZ Plauen v SRN. V době karantény ve školních dílnách žáci i pedagogové ušili a zaslali do Plauen roušky.

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

3. 5. 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020

29. 4. 2020

Vvhláška 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020.

STUDENTI 3. ROČNÍKU NAPSALI ÚVAHY na téma ...

23. 4. 2020

Kdyby běžel letošní školní rok jako každý jiný, probíraly by 3. ročníky v jarním čase úvahu a tradičně by se ve svých slohových pracích zamýšlely nad tématy, jako např. Mladí a staří, Život na vesnici, nebo ve městě apod. Současná doba si ale říká o jiná témata, a tak studenti dostali zadání ve znění:

Pandemie koronaviru nastavila zrcadlo naší společnosti.

Mnozí napsali zajímavou práci, ve které můžeme pozorovat, že už nejsou malými dětmi. Přinášíme ukázky:

Štěpánka Peteráčová - O3T

Petr Dastych - O3T

Viktorie Pecharová - O3T

JAK JSME ZVLÁDLI MARATON

2. 3. 2020

Maraton společného čtení máme za sebou. Bestseller české spisovatelky Ireny Douskové Hrdý Budžes jsme zvládli přečíst za jeden školní den.

Povinná maturita z matematiky? Spíše NE!

2. 3. 2020

V současnosti by sice platného znění zákona měla být maturita z matematiky povinná pro gymnazisty již ve školním roce 2021/2022 a o rok později pro téměř všechny studenty maturitních oborů. MŠMT však dalo jasně najevo, že je pro zrušení tohoto zákona.

Návštěva pana hejtmana Martina Půty u nás na škole

25. 2. 2020

Prohlídku naší školy pan hejtman absolvoval v doprovodu ředitelky Jany Kočí. Nahlédl do dílen i učeben a na závěr  pohovořil s pedagogy o současnosti a budoucnosti této vzdělávací instituce, která je jedinou svého druhu v celé zemi.

Projektový den v závodě STAP a.s. Vilémov u Šluknova

22. 2. 2020

Dne 21. 2. 2020 se zúčastnili žáci oboru Textilnictví a vybraní žáci z oboru Oděvnictví v rámci projektu „Šablony SPŠT Liberec“ Projektový den mimo školu, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014253 projektového dne v závodě firmy STAP a.s. ve Vilémově u Šluknova.

V první části žáci byli seznámeni s výrobním programem firmy, poté následovala prezentace firmy, ukázka materiálů a vzorků, kreslení popruhu s nápisem v TPV, soutěž „poznej materiál“. V druhé části projektového dne se uskutečnila prohlídka provozu 1, 5 a 6. Velmi zajímavá výroba zaujala žáky všech ročníků. Své nové poznatky mohou použít nejen v odborných textilních předmětech, ale i v předmětech cizích jazyků, čemuž napomohla i přítomnost našich učitelek anglického jazyka.

Ještě jednou velmi děkujeme paní ředitelce Blance Bůbelové a paní Gabriele Trojanové za skvělou přípravu a provedení celé akce.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

4. 2. 2020

Pro velký zájem z loňského roku bylo jasné, že se u nás olympiáda v anglickém jazyce uskuteční i letos...

 

Návštěva u partnerské školy v Plauen (Německo)

27. 1. 2020

Sobota 25. ledna byla pro některé kolegy jak pracovní, tak zajímavá a poučná. Přijala jsem velmi milé pozvání do partnerské školy v Plauen. Škola, která odpovídá našemu středoškolskému vzdělávání, nám představila své obory, jejichž rozmanitost a pestrost nás překvapila. Nejvíce pro nás však byly zajímavé obory příbuzné našemu Oděvnictví a Textilnictví.

S panem ředitelem Klaus-Peter Palmem jsme si navzájem vyměnili zkušenosti i poznatky. Velmi zajímavé bylo také setkání s paní Magwas, poslankyní ve Spolkovém sněmu, se kterou jsme spolu s panem ředitelem Palme vedli zajímavou diskusi o systému německého školství a jeho plánované reformě.

Ing. Jana Kočí, ředitelka školy

Konečně na nákupy ….. pro zvířátka

24. 1. 2020

Jedeme nakupovat! Ale žádné módní oblečení nebo doplňky, ale granule a pamlsky pro pejsky a kočičky v městském útulku Archa v Liberci. V loňském prosinci jsme vybrali rekordních 8 220 Kč, slušná sumička, že? Nyní v lednu jsme pytle s granulemi a dobroty odevzdali na místě - je to vlastně vánoční dárek. Vždyť nakrmit hladové krky se musí každý den. Nakonec jsme pověsili za naši školu na vánoční strom přání, aby obyvatelé útulku našli brzy nový domov.

Mgr. Ivana Havlíková

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE ZNÁ SVÉ LETOŠNÍ VÍTĚZE

13. 12. 2019

Školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce proběhlo v tradičním předvánočním termínu a přilákalo účastníky ze všech ročníků.

Soutěže se na naší škole zúčastnilo 13 studentů. Rozhodující se pro celkový výsledek ukázal úspěch v první části.  Pět otázek z mluvnice prověřilo vědomosti soutěžících z nejrůznějších oblastí mateřštiny.

Ve slohové části bylo zadáno téma "Co všechno umí podzim".

Po součtu bodů v  obou soutěžních částech se vítězkou stala zkušená olympionička Alice Kudláčková z 04, která zvítězila v mluvnici i ve slohu. Druhé místo obsadil David Brabec (03T).Třetí místo vybojoval Filip Piesche (01T).

Našim medailistům přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Nejlepší slohové práce si můžete přečíst zde.

Módní přehlídka mezi generacemi

20. 11. 2019

Neobvyklá, nádherná a dechberoucí akce, která rozburácela potleskem Oblastní Galerii Lázně. Spojila generaci o módu se zajímajících seniorek s našimi studenty. K vidění byly nejen autorské studentské kolekce, ale také nové kolekce oděvních řetězců C&A a Decathlonu či historické modely z divadla F. X. Šaldy. Tématem večera byl Liberec jako město textilu, módy a sportu. Přehlídku otevřela dávná doba rodiny Liebiegů, díky kterým se textil v Liberci naplno rozvinul.

Spolupráce s textilními firmami

13. 11. 2019

Díky stále se více rozvíjející spolupráci s textilními firmami v uplynulých dnech proběhlo setkání ředitelky školy, paní učitelky Albrechtové a zástupců textilních firem se žáky základních škol 8. a 9. ročníků přímo v místě základních škol.

Textilní firmy STAP a.s. ve Vilémově u Šluknova a RTK tkalcovna s.r.o. v Rokytnici nad Jizerou souhlasily s návrhem ředitelky školy společně seznámit žáky základních škol v Mikulášovicích, Velkém Šenově, Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou a Vysokém nad Jizerou s nabídkou studia textilního oboru na naší škole a poté s nabídkou perspektivního zaměstnání v prosperující firmě.

Za firmu STAP a.s. se setkání zúčastnila paní Gabriela Trojanová, personalistka a asistentka výkonného ředitele a.s.

Za firmu RTK tkalcovna se setkání zúčastnil a textilní firmu žákům přiblížil Ing. Luděk Hák, jednatel a ředitel společnosti.

Nabídka studia v Liberci a poté se vrátit do rodiště s možností kvalitního zaměstnání žáky zaujala.

Skleněná noc v Novém Boru 8. listopadu

9. 11. 2019

Spolupráce mezi středními školami je pro nás samozřejmostí. Proto, když nás oslovila Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru, abychom obohatili jejich program na již 12. ročníku oslavy skla „Skleněná noc“, ani na chvíli jsme nezaváhali.

Naši studenti se prezentovali během dvou vstupů přímo před sklářskou pecí modely vytvořenými ve školních dílnách. Některé modely byly doplněny šperky, které vytvořili studenti sklářské školy.

Uctění památky významného maďarského básníka 20. století na SPŠ textilní v Liberci

6. 11. 2019

Dne 4. 11. se konala na SPŠ textilní v Liberci vzpomínková akce u příležitosti 75. výročí úmrtí významného maďarského básníka Miklóse Glattera Radnótiho, který na této škole v minulosti studoval.

Návštěva v firmy Saint-Gobain Adfors v Litomyšli

25. 10. 2019

Dne 24. 10. 2019 se vypravila skupina studentů doprovázená učiteli odborných předmětů do firmy Saint-Gobain Adfors v Litomyšli. Tato firma se specializuje na výrobu a zpracování skleněných vláken. Celou továrnou je ochotně provedl technolog tkalcovny Ing. Jan Vondruška, který je bývalým studentem naší školy. Ojedinělou technologii výroby skleněných vláken sledovali studenti s velkým zájmem a nové poznatky uplatní při dalším studiu.

Škola odpovědného spotřebitele 2019

19. 9. 2019

Ve středu 18. 9. 2019 se žáci naší školy ze třídy O3T zapojili do programu, který byl zaměřený na finanční gramotnost studentů středních škol. Akce se konala v odpoledních hodinách a byla naplněna zajímavými a užitečnými informacemi zárukách, uplatňování reklamací, prodeji cestovních zájezdů, či nákupu mimo kamenné prodejny. Žáci měli také možnost zkusit uplatnit práva spotřebitele na předem dané situaci a poté následně prodiskutovat s paní Křížovou, která celým program provázela a prezentovala.

Autor článku: Lenka Brabcová, žákyně O3T

Soutěž ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2019

18. 9. 2019

Naše škola se tak jako v předešlých ročnících stala spoluorganizátorem 6. ročníku soutěže pro základní a střední školy v textilní a oděvní tvorbě

ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2019.

Členky spolku, hlavního organizátora soutěže, paní Alenu Benešovou, paní Alenu Purmovou a paní Janu Kočí po desetiměsíčních přípravách čekalo milé překvapení  - pomoc všech učitelů naší školy při samotné organizaci toho jednoho veledůležitého dne, samotného konání soutěže.

Ten den s velkým D se konal v úterý 17. září 2019. I když program soutěže hlásil, že začátek soutěže je stanoven na 9. hodinu, pracovní den  pro všechny začal někomu o hodinku dříve, někomu o dvě hodinky dříve. Přípravy vrcholily, soutěžící přijížděli, desetičlenné porotě se vařilo kafíčko, ...

Pět minut po deváté vše vypuklo. Soutěž "otevřela" uvítací módní přehlídka naší školy a poté slavnostní přestřižení stuhy Terezou Huberovou, žákyní 2. ročníku naší školy a zároveň tváří 6. ročníku soutěže. Pár uvítacích zdravící a šlo se na to ... Základní školy se svojí tvorbou nastavily laťku velmi vysoko. Kolekce středních škol, které následovaly poté, měly velmi ztíženou pozici. Ale ustály. Kolekce všech škol byly velmi nápaditě zpracované a porota byla velmi spokojená.

Celý článek o soutěži

Harmonizační dny 1. ročníků, aneb jak jsme se seznámili

12. 9. 2019

Začátek každého nového školního roku je pro žáky prvních ročníků ve znamení seznamování. Žáci se seznámí mezi sebou navzájem a poznají i své třídní učitele. Letos se harmonizační dny konaly již ve dnech 9. - 10. 9. a tradičně v ubytovně DDM Větrník v Oldřichově v Hájích.

Imatrikulace

9. 9. 2019

První den na naší škole se odvíjel v duchu ryze slavnostním. V prostorách multimediálního sálu KULK naši pedagogové za účasti žáků vyšších ročníků připravili slavnostní uvítání žáků 1. ročníků. Žáci složili slavnostní imatrikulační slib a převzali malou pozornost.


stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se