Důležité události

VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Z důvodu ukončení funkčního období členů školské rady ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady, které se uskuteční 26. 4. 2019.

Vyhlášení voleb

Kandidátní listina

Výsledek voleb


VOLBA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 6.8.2018

Oznámení ředitelky školy
Dle  § 167, odst. 9 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zanikla dnem 31. 7. 2018 funkce členky školské rady Ing. Jany Kočí z důvodu jmenování na funkci ředitelky školy. Z tohoto důvodu ředitelka školy jmenovala volební komisy ve složení Ing. Alena Benešová, Ing. Dana Hladesová a Ing. Jana Kočí a oznamuje vyhlášení doplňovacích voleb do Školské rady při Střední průmyslové škole textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizaci z řad pedagogických pracovníků. Volby se budou konat 12. 9. 2018 v budově školy.

Oficiální dokument vyhlášení voleb: zde

Děkuji a hezký den
Ing. Jana Kočí
ředitelka školy


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se