Nacházíte seÚvod » O škole » Školská rada

Školská rada při SPŠ textilní v Liberci

Podle §167 Školského zákona byla zřízena na SPŠT, Tyršova 1, Liberec 1, Školská rada.

Seznam členů

Předseda: Ing. Jana Kočí - pedagog SPŠT

Členové:
Mgr. Václav Novotný - jmenován Radou Libereckého kraje, manažer výroby Direct Alpine

Michal Odvárka - jmenován Radou Libereckého kraje

Mgr. Hana Svrčková - pedagog SPŠT

Jan Bartoš - zástupce zletilých a nezletilých žáků

Nathálie Lukačovičová - studentka SPŠT, zástupce zletilých a nezletilých žáků

 

Náplň práce

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jednací řád

Jednací řád byl schválen na schůzce 19. října, jeho znění naleznete zde.

Termíny schůzek, zápisy z jednání

První schůzka Školské rady ve školním roce 2016/2017 - 19. října 2016, zápis z jednání
- předsedkyní byla zvolena Ing. Jana Kočí. Rada schválila Jednací řád.
Druhá schůzka - 25. října 2016, zápis z jednání

 


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se