Nacházíte seÚvod » O škole » Školská rada

Školská rada při SPŠ textilní v Liberci

Podle §167 Školského zákona byla zřízena na SPŠT, Tyršova 1, Liberec 1, Školská rada.

Seznam členů

Předseda:

v současné době rada nemá zvoleného předsedu

Členové:
Ing. Libuše Fouňová - jmenována Radou Libereckého kraje

doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. - jmenován Radou Libereckého kraje

Mgr. Antonín Bednář - pedagog SPŠT

Ondřej Rozkovec - pedagog SPŠT

Jiří Kysela - zástupce zletilých a nezletilých žáků

Jitka Šulcová - zástupce zletilých a nezletilých žáků

 

Náplň práce

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jednací řád

Jednací řád byl schválen na schůzce 19. října, jeho znění naleznete zde.

Termíny schůzek, zápisy z jednání

2020/2021
 • první schůzka školské rady ve školním roce 2020/21 se konala
2019/2020
 • první schůzka školské rady ve školním roce 2019/20 se konala 22. 10. 2019, na které byla schválena Výroční zpráva školy
2018/2019
 • volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků se konaly 12. 9. 2018, novým členem se stala Ing. Lenka Fuxová
 • první schůzka školské rady ve školním roce 2018/2019 se konala 15. 10. 2018

2016/2017
 • první schůzka školské rady ve školním roce 2016/2017 - 19. října 2016, zápis z jednání předsedkyní byla zvolena Ing. Jana Kočí. Rada schválila Jednací řád.
 • druhá schůzka ŠR- 25. října 2016, zápis z jednání

 


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se