Šablony SPŠT Liberec

Dne 29. 8. 2019 schválil řídící orgán OP VVV MŠMT projektový záměr s názvem: „Šablony SPŠT Liberec“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014253, který škola předložila v rámci Výzvy Šablony II. Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů a spolupráce s veřejností.

  • Zahájení realizace projektu od 1. 9. 2019.
  • Ukončení realizace projektu k 31. 8. 2021.

Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se